Лекция Плауны

Усі сучасні представники відділу плауноподібні - багаторічні трав'янисті рослини, зазвичай вічнозелені, які нагадують деякі брієві мохи. Серед викопних плауноподібних поряд з трав'янистими були й могутні деревоподібні форми ( лепідодендрони - до 40 м заввишки і до 2 м у діаметрі). Для плауноподібних характерне переважання спорофіта над гаметофітом, наявність справжніх коренів і листків. Листки утворились на стеблі шляхом випинань і виростів - енаціїв і тому ці листки називають - філоїдами. Листки лінійно-ланцетні спірально розташовуються і густо вкривають стебло. Листок має верхній і нижній епідерміс з продихами. Посередені листка проходить центральна жилка.
 Біля основи листка деяких плауноподібних на його внутрішній поверхні є невеличкий вирост - язичок, або лігула. Підземні частини пагонів в одних плауноподібних мають вигляд типового кореневища з видозміненими листками і з додатковими коренями; в інших утворюється своєрідний орган, який несе розміщені по спіралі корені й має назву ризофор.  Ризофори є своєрідними підпорками і стебло немов пливе над поверхнею грунту. Для всіх представників відділу характерне дихотомічне галуження надземних і підземних осей. На окремих гілках з редукованими лускуватими листками розміщені стробіли, або спороносні колоски. Кожний з них складається з осі, до якої спірально прикріплені спорофіли. Спорофіл має видозмінену широку пластинку, в основі якої впоперек розміщений ниркоподібний спорангій на коротенькій ніжці. У ньому  внаслідок мейозу утворюються численні гаплоїдні спори. Вони містять близько 50% жирної олії, не змочуваються дощовою водою, плаваючи на ії поверхні. Очевидно, звідси походить назва рослин - плауни. Спори з дощовою водою вмиваються у грунт, і через 5-7 років  ті з них, що потрапляють на глибину не більше 8-10 см проростають, даючи початок статевому поколінню - гаметофіту ( плаун булавовидний). 
 Серед плауноподібних є рослини які утворюють різні спори ( явище різноспоровості).  Мікроспори дають чоловічій гаметофіт, а макроспори - жіночій. Гаметофіти (заростки) рівноспорових форм підземні, напівпідземні або наздемні. Гаметофіти різноспорових одностатеві, редуковані.
У плауна булавовидного гаметофіт має вигляд невеликої (2-3 см завширшки) підземної білуватої бульбочки, що згодом набуває блюдцеподібної форми й складної будови. Знизу гаметофіт прикріплюється до субстрату ризоїдами. Крізь ризоїди проникають гіфи гриба. Гаметофіт разом з міцелієм гриба розвивається доволі повільно.
 Цикл развития плауна булавовидного:1 – спорофит; 2 – спорофилл со спорангием; 3 – спора; 4 – гаметофит с антеридиями и архегониями; 5 – развивающийся на гаметофите из зародыша молодой спорофит.

Статева зрілість ( дозрівання антеридіїв та архегоніів) настає через 12-15 років, а загалом життя заростка триває 18-20 років. Антеридії заглиблені  в тканину заростка. Численні спермагенні клітини діляться мітозом і дають початок дводжгутиковим сперматозоїдам. Архегонії також заглиблені у тканину заростка своєю черевною частиною. На період дозрівання шийкові канальцеві клітини розпливаються та звільняють доступ сперматозоїдам. Запліднюється яйцеклітина у воді або під час значного зволоження грунту. Утворюється зигота, з якої розвивається зародок. Таким чином, у плаунів правильно чергується нестатеве й статеве покоління. Домінує спорофіт, який починається від заплідненої яйцеклітини, зиготи, і закінчується утворенням спор. Спорофіт - це вся рослина.

Різноманітність плауноподібних.
До родини Плаунові входять 4 роди і близько 50 видів. Рід плаун має 10 видів; в Україні - 6 видів. Широко поширений у наших лісах плаун булавоподібний
рідше трапляється плаун баранець. Занесен до Червоної книги України.
 Плаун  баранець - вічнозелена багаторічна трав'яниста заввишки 5-20 см. рослина з прямостоячими, вильчасто розгалуженими стеблами, які густо вкриті дрібними вузьколанцетними, загостреними на кінцях листочками. Спорагнії розташовані в пазухах листочків, спори розлітаються у серпні-вересні. Росте в піщаних лісах. Рідко трапляється на Правобережному  Поліссі, у Карпатах. Це лікарська, отруйна, фарбувальна рослина, зникає в результаті вирубання лісів або через заготівлю для декоративних букетів.
Плаун колючий. Рослина Червоної книги України, має стебла, густо вкриті жорсткими, лінійними з колючим вістрям листочками,  розташованими горизонтально або відігнутими дещо назад. На кінцях гілок утворюються поодинокі, сидячі спороносні колоски. Спори розлітаються у серпні-вересні. Причини зміни чисельності: вирубання лісів, рекреаційне навантаження, збирання населення як декоративної рослини.
В Україні поширені два види з порядку Селагінелових (переважна більшість видів росте у тропіках і субтропіках).
Селагінела селаголоподібна, або плаунок плауноподібний.
Трапляється у Карпатах, невеличка трав'яниста рослина (5-15 см). Стебло дихотомічно розгалужене, лежаче. Воно спирається на кореневі підставки (ризофори), від яких відходять дихотомічно розгалужені додаткові корені. Листки прості, цілісні, дрібні, округлі, з центральною жилкою. Продихи розміщенні на нижньому боці розміщенні у чотири ряди. При основі листків виникають плівчасті язички, що сприяють швидкому поглинанню води. Анатомічна будова сама складна:епідерміс (покривна тканина), паренхіма кори поділяється на зовнішню з великими щільно зімкненими клітинами і внутрішню, пухку дрібноклітинну. У рослини з'являються справжні судини. Флоема представлена ситоподібними елементами. Спори дозрівають у стробілах (спороносні колоски). За оптимальних умов  із спор розвиваються два типи заростків: чоловічий та жіночий. Чоловічий заросток дуже маленький 10-12 клітин він не залишає оболонок материнських спор. Жіночі заростки великі, багатоклітинні. Запліднення відбувається за умов краплинно-рідинного середовища. Із зиготи розвивається зародок, який проростає і утворює проросток з точкою росту та двома першими листочками, кореневими підставками й ніжкою.
 Значення плаунів у природі і житті людини.
Плауни - невідємна складова фіторізноманіття природних екосистем. Спори плаунів здавана використовують  у фармації ( для обсипання пілюль), для лікування пролежнів і ран, як дитячу присипку (натуральний тальк). Вони застосовуються у піротехніці для влаштування феєрверків і приготування бенгальських вогнів. Спори швидко згорають с характернім расткіскиваючим звуком зі спалахом  без диму та запаху. Використовулали спори також для фасонного лиття. Ними обсипали форми, щоб запобігти прилипанню литва до стінок форми. Красиві повзучі пагони плаунів використовують для оздоблення ківткових композицій.
Из плауна баранца делают лекарственные средства, помогающие при кожных болезнях и нервных расстройствах, действующие как слабительные, так же для лечения от алкоголизма и курения. Однако использовать растения нужно крайне осторожно, в малых дозах, потому что растения ядовито.
 
 
 
 

 

скачать софт